Sociala medier

Riksarkivet

I samarbete med

Hdk-Valand

Och Göteborg 400-år

Arkivgatan 9A

Utställningen

Välkommen Tillbaka

Studio 6 har hämtat inspiration från hamnen - knutpunkten som grundade Göteborgs stad för 400 år sedan. Med det som utgångspunkt landade studions arkivdykning bland en mängd olika material. Gamla tyger av bomull, ull och siden som spunnits i stadens många spinnerier har skeppats från hamn till hamn. Mjuka textilier i kombination med stora fartyg, klädda i robusta plåtar står som inspiration i den rumsliga gestaltningen av arkivet.

Utöver materialkontrasten mellan mjukt och hårt har även en tolkning som kontrasterar tid och rum arbetats fram. Längs riksarkivets fasad finner du olika sätt att ta till dig en förhandsvisning av utställningen. Se objekt och filmtrailers projiceras på stora tyger och gedigna plåtar. Antingen genom ett fönster från idag eller genom det filter som tar dig tillbaka i tiden.

Nora Börjesson, Karin Gabrielsson, Kajsa Hamberg, Beatrice Jonsson, Emelie Larsson, Linnea Roxhage, Emma Vo

Spillror

Josephine Ekdahl & Lovisa Augustsson
Bilder på centralstationens sönderbrända tak från branden 1923 har fått stå som inspiration till lampans formspråk. Brandscenariot vid händelsen gestaltas genom det ljusspel som bildas när lampan tänds. Resultatet blev en tunn träkonstruktion där den underliggande lampan får skymta mellan takspillrorna och kasta ljus ut i rummet.